JSC Hydraulika EcoRace


Přijďte si se svým elektromobilem zazávodit a vyzkoušet své dovednosti! EcoRace je nedílnou součástí ElektroFestu a letos se pojede v pátek i v sobotu (dle kategorií).

KATEGORIE FUN - sobota 10.6.

Ještě jste nejeli žádnou rallye? Nebo si netroufáte na těžší závod? Kategorie Fun je určena pro začátečníky nebo ty, kteří chtějí jet jen tak pro zábavu. Příchozí posádky pojedou Vysočinou v okolí Pelhřimova mototuristicky zaměřenou soutěž s plněním úkolů na 70 km dlouhé trase. Hlavním hodnotícím kritériem bude dosažená spotřeba a spolu s trestnými body za absolvované vedlejší prvky budou vyhlášeny nejlepší 3 posádky a odměněny věcnými cenami.

KATEGORIE SHARP - pátek 9.6. a sobota 10.6.

Tato kategorie je určena pro ostřílené mazáky nebo odvážné začátečníky. Tady počítejte s noční jízdou! Vyzkoušejte si ostrou EcoRace na 170 km členité trati po Vysočině.

Soutěž začíná už v pátek 9.6. večerní etapou v celkové délce 100 km. Druhá část odstartuje v sobotu dopoledne z Pelhřimovského náměstí. Po absolvování tratí 70 km se posádky vrátí. Hlavním parametrem je opět dosažená spotřeba.

Detailní časový rozpis EcoRace dle jednotlivých kategorií najdete níže.

Registrovat na EcoRace

Popis průběhu soutěže

Trať vede po běžných silnicích druhé a 3. třídy a pojede se za plného provozu s dodržováním pravidel silničního provozu. Každý automobil bude označený startovním číslem se jmény posádky, které si vyberete v registraci. Kapacita je omezena na 50 startujících elektrických vozidel. Na náměstí odpoledne budou vyhlášení vítězové podle přepočtu různých připravených parametrů.

Hlavním sledovaným parametrem je spotřeba dle palubního počítače. Vítězem soutěže bude posádka, která přepočtem spotřeby na trestné body s přičtením trestných bodů za doplňkové disciplíny bude mít nejnižší součet trestných bodů.

Účastníci rallye jsou povinni se detailně seznámit s podmínkami a pravidly níže!

KATEGORIE FUN - sobota

Absolvuje pouze sobotní 2 etapy. Pravidla jsou shodná s kategorií SHARP viz níže, ale výsledky budou hodnoceny zvlášť, budou jiné úkoly po trase a rychlostní průměr bude nižší než u kategorie SHARP.

Harmonogram

8:00
Řazení aut na parkovišti u KD Máj (ul. Krásovy domky)
Registrace závodníků ve stánku ElektroFestu
8:30
Rozprava - POVINNÉ! Bez účasti na rozpravě nelze startovat.
9:00
Start do 1. a 2. etapy
12:00 - 13:00
Cílové dojezdy závodníků EcoRace

Registrovat do kategorie Fun

KATEGORIE SHARP - pátek, sobota

pátek

  19:00
  Řazení aut na parkovišti u KD Máj (ul. Krásovy domky)
  Registrace závodníků ve stánku ElektroFestu
  19:30
  Rozprava - POVINNÉ! Bez účasti na rozpravě nelze startovat.
  20:00
  Start 1. etapy od KD Máj
  21:30
  Start 2. etapy - noční etapa
  23:00 - 24:00
  Ukončení EcoRace

sobota

  9:00
  Řazení aut na parkovišti u KD Máj (ul. Krásovy domky)
  Registrace závodníků ve stánku ElektroFestu
  9:30
  Rozprava - POVINNÉ! Bez účasti na rozpravě nelze startovat.
  10:00
  Start 3. etapy Sharp
  10:30
  Start 4. etapy Sharp
  12:00 - 13:00
  Cílové dojezdy závodníků EcoRace

Registrovat do kategorie Sharp

Startovní časy se mohou ještě změnit, proto sledujte tuto stránku pro aktualizace!

Podmínky účasti:

Posádka a vozidlo

Dvoučlenná posádka, minimální věk spolujezdce je 12 let. Auto musí být sériové bez úprav a musí umět vyhodnocovat spotřebu ve watthodinách a musí mít možnost vynulovat spotřebu a ujeté kilometry, Například vynulováním pomocí nabíječky před startem soutěže. K dispozici bude přívod 230 V, nabíjecí kabel si musí dodat každá posádka sama.Tento údaj o průměrné spotřebě se nesmí vynulovat při vypnutí auta, nebo při zamčení auta. Například u tesly je to údaj last Charge. Trať v rámci jednoho dne bude měřit maximálně 100 kilometrů a je zákaz v průběhu nabíjet. Soutěže se mohou zúčastnit i posádky auty se spalovacími motory. Podmínkou je funkční ukazatel spotřeby. Spotřeba paliva bude přepočtena na spotřebovanou energii ve watthodinách. Výpočet pro vyhodnocení je 1 l = 100 watthodin. U plugin hybridů bude v cíli připočtena ke spotřebě paliva kapacita baterie daného auta. Posádky musí dodržet předepsanou trať dle rozpisu, který dostanou na startu. Celá Soutěž probíhá za běžného provozu, tedy včetně dodržování pravidel silničního provozu.

Ubytování a nabíjení

Ubytování je možno zajistit do naplnění kapacity (uveďte při registraci). Nabíjení elektromobilů není zajištěno, předpokládá se využití veřejných dobíjecích stanic v Pelhřimově a okolí.

Pravidla:

Účastníci se budou řadit v ulici Růžová dle předem přidělených startovních čísel. Ve stanu pořadatele si vyzvednou startovní čísla a povinné reklamy pro označení vozu. Účast na rozpravě je povinná!
3 minuty před stanoveným startem proběhne technická přejímka vozu s vynulováním palubního počítače.

Soutěž se pojede po trase dle šipkového itineráře. Na průjezd trati je stanoven časový limit odpovídající dodržování všech předpisů. Rychlostní průměr a tedy čas na projetí etapy si posádky vyhledají v itineráři, který obdrží 5 minut před startem společně s jízdním výkazem pro zápis trestných bodů. V cíli každého dne soutěže si posádka ofotí stav palubního počítače a jeho stav a spotřebu ve watthodinách jí pořadatel zapíše do jízdního výkazu.

Výpočet trestných bodů (TB)

Kritérium Jednotka Trestné body
Spotřeba 1 Wh/km 1 TB
Předčasný a pozdní příjezd do časových kontrol (od 2. minuty, max 30 minut) 1 min 10 TB
Čas dosažený na rychlostní vložce 1 sec 1 TB
Odchylka maximální dosažené rychlosti na rychlostní vložce od 200 km/h 1 km/h 1 TB
Posunutí kuželu nebo pneumatiky 10 TB
Předčasný start na rychlostní vložce 10 TB
Přejetí vyznačeného úseku k zastavení 10 TB

Vyhlášení výsledků a protesty
Pořadí posádek v cíli určí nejnižší počet dosažených trestných bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje nižší spotřeba v průběhu soutěže. Výsledky budou vyvěšeny 60 minut po dojezdu poslední posádky do cíle. Oficiální vyhlášení finálních výsledků proběhne 60 minut po vyvěšení výsledkové listiny. Protest proti výsledku může být vznesen nejpozději do 30 minut po vyvěšení výsledků, tedy do vyhlášení vítězů. Bude zpoplatněn častkou 5 000 Kč. V případě oprávněného protestu se částka vrací, v případě neoprávněného částka propadá ve prospěch pořadatele. Rozhodnutí o oprávněnosti protestu je v režii hlavního sportovního komisaře.

Diskvalifikace
Diskvalifikace posádky ze soutěže proběhne z těchto důvodů: nesportovní chování, závažné porušení pravidel silničního provozu, protestování proti dílčím výsledkům v průběhu soutěže, nedodržení trati, ztráta jízdního výkazu, vyresetování počítače auta v průběhu soutěže.

Nesoulad ujetých km
V případě nesouladu ujetých kilometrů v cíli soutěže bude postupováno takto: při ukázané vzdálenosti nižší o více jak 5 kilometrů bude posádka diskvalifikována z důvodu nedodržení tratě. Při zjištění ujetí více kilometrů než nominálních bude k celkové zjištěné spotřebě připočteno tolik procent, o kolik se bude lišit ujetá vzdálenost. Tolerance jsou dva kilometry. Pořadatel tím bude eliminovat nesprávné údaje počítačů některých vozidel.

Časové kontroly
Každá posádka musí během soutěže dodržovat časový harmonogram. Zápis času probíhá do jízdního výkazu časoměřičem ve stanovišti časové kontroly (TC). Každá TC má svou oblast viditelně vymezenou panely – začátek je označen žlutým návěstím. Do oblasti kontroly smí posádka vjet v jejímu ideálním času. Pokud je ideální čas příjezdu do TC například 19:30, posádka může vjet do zóny nejdříve v 19:30:00 a jízdní výkaz předloží časoměřiči v rozmezí 19:30:01 až 19:30:59.

Etapa - trať soutěže
Průměrná rychlost pro danou etapu bude uvedená v hlavičce první stránky itineráře a je podkladem pro výpočet času potřebného na projetí etapy. Pokud výpočtem posádka vypočítá čas na projetí úseku např. 65,2 minuty, zaokrouhlí čas na nejbližší vyšší - tedy 66 minut.

Na všech úsecích tratě musí posádka dodržovat pravidla silničního provozu (především nepřekračovat maximální povolenou rychlost). Toto neplatí pro uzavřené úseky - rychlostní vložky a sprint.

Vyhodnocení spotřeby
Údaj palubního počítače ve většině případů ukazuje přímo údaj ve Wh/km. Pokud bude údaj zobrazen jinak, přepočte pořadatel tento údaj ve Wh/km.

Samokontroly
Posádky Kategorie FUN budou pořizovat fotografie itinerářem stanovených samokontrol. Tyto odešlou na Facebook EcoRace. Pořízené fotografie budou důkazem absovování určené trasy. Pro pořízení fotografií budou mít posádky kategorie FUN snížený rychlostní průměr na absolvování určené trasy etapy.

Korekce hmotnosti vozu
Od celkového počtu dosažených TB bude odečtena desetina pohotovostní hmotnosti vozu udávané na štítku vozidla.

Aktuálně potvrzené posádky:

Sharp Rallye:

[21] Tesla Model Y Long Range
Václav a Vítězslav Mixanovi
[22] Tesla Model X Long Range
Martin a Eva Váňovi
[23] Tesla Model 3 Performance 2019
David Svoboda, Kryštof Vydra
[24] Tesla Model Y Performance
Jan Strejc
[25] Tesla Model 3 Performance 2019
Jiří Cech, Jan Hloušek, Lukáš Procházka
[26] Hyundai Kona Electric (2020)
Hana V. Konvalinková, Helena Kuldanová
[28] Tesla Model Y Long Range
Jirka Karel
[53] Ford E-Transit
Filip Vondráček, Katy Šrámková
[78] Tesla Model 3 Performance 2019
Zdenda a Maxík
[97] Volkswagen ID. Buzz
Vít Holan
[100] Tesla Model 3 Long Range 2019
Jaroslav Janošek, Marek Kopeček

Fun Rallye:

[15] Tesla Model 3 Long Range 2019
Hanek a Chalupský
[29] Tesla Model Y Performance
Patrik a Jozef
[33] Nissan Leaf (2016)
Johny & Šomik
[37] Tesla Model 3 Standard Range 2019
Balcárek Pařízek
[47] Fiat 500e (2015)
Hana Nejedlá, Filip Nejedlý
[55] Tesla Model 3 Standard Range 2021
Jonathan Hladký, Josef Zelený
[65] RENAULT ZOE (2018)
Lukáš a Jakub
[69] Tesla Model 3 Long Range 2021
Tomáš Procházka Oľga Kollárová
[73] Škoda Enyaq iV
Jiskry
[77] Tesla Model 3 Standard Range 2021
Žofka, Soukup
[79] Tesla Model Y Standart Range
Martin a Renda
[85] Škoda Enyaq iV
Marek Tomíšek, Šimon Tomíšek
[87] Tesla Model 3 Standard Range 2021
Lukáš Hora, Světlana Horová
[1000] Tesla Model Y Long Range
David, Míša, Ondra Těluškin
Vacu_Vin_Academy_Lifestyle

Registrace na EcoRace

Přidejte se k nám co nejdříve, abychom vám stihli vytisknout startovací čísla. (do 7. 6. 2023)

Registrace

Partneři

Právě registrované automobily
BMW i3 Hyundai Ioniq Electric (2016) Nissan Leaf e+ (2019) Tesla Model 3 Škoda Enyaq iV Tesla Model Y Performance Tesla Model Y Performance Hyundai Ioniq Electric (2016) Tesla Model Y Performance